Start

Välkommen till Årstadalsskolan

Sjöviksbacken 19, 117 43 Stockholm

Telefon 08-508 222 10

Årstadalsskolan är en F-6 skola som läsår 2017-18 inrymmer ca 380 elever, 15 klasser, 3 arbetslag. Skolan och fritidshemmet är en lokalintegrerad verksamhet där barnen vistas under hela dagen. Lokalerna är anpassade utifrån våra hörnstenar: portfoliometodik, lärstilar, lösningsinriktad pedagogik och arbete kring tema och verkstäder. Vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbete.

På skolan finns 3 arbetslag.

Arbetslag Citron  F-3
Arbetslag Vinbär F-3
Arbetslag Mango 4-6

Söka skola 2018

Har du ett barn som ska söka skola eller byta skola till hösten? Mellan 15 januari till 15 februari är det dags att söka skola. För mer information, klicka här.

Information för Söka skola 2018 den 24/1 kl. 18.00-19.30 på Årstadalsskolan.

 

Nyheter

SL och Rädda Barnen

Ett informationssamarbete mellan SL och Rädda Barnen för att öka tryggheten för unga i SL-trafiken. Läs mer på följande.

Arbetslagen

  • Citron

    Till arbetslag Citrons hemsida och Veckobrev

  • Vinbär

    Till arbetslag Vinbärs hemsida och Veckobrev

  • Mango

    Till arbetslag Mangos hemsida och Veckobrev

Årstadalsskolan

Föräldraråd

Föräldrarådet är ett forum för samarbete mellan skolan och hemmen.Läsåret 17-18 fick vi in väldigt få intresserade föräldrar som ville vara med i föräldrarådet. Vi har därför lagt föräldrarådet vilande detta läsår.

Dagens mat

I kalendern hittar du dagens mat och vad vi ska äta imorgon.