Föräldraråd

Föräldrarådet är ett forum för samarbete mellan skolan och hemmen.Läsåret 17-18 fick vi in väldigt få intresserade föräldrar som ville vara med i föräldrarådet. Vi har därför lagt föräldrarådet vilande detta läsår. Vi undersöker intresset igen vid ett senare tillfälle.
 

Protokoll från Föräldraråd 9 Mars 2017

 

 

Dela: