Frånvaro / Sjukanmälan

All frånvaro skall anmälas före kl. 08.00 till 08 508 42 871 förutom under loven då anmälan görs direkt till arbetslaget.

Det är viktigt att sjukanmäla varje dag.

För ditt barns säkerhet använder Årstadalsskolan dessa rutiner vid anmälan av elevs frånvaro utifrån Skollagen.

Vårdnadshavares ansvar:

• All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare senast klockan 08.00 den dag ditt barn är sjukt eller av annan anledning inte kommer till skolan.
• Om du vet hur många dagar ditt barn kommer att vara hemma från skolan, lämna gärna besked om detta redan vid första anmälningstillfället.

Frånvaro kan anmälas på två sätt:

  1. Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
  2. Telefonsvarare: 08 – 508 42 871
  3. Via appen Anmäl frånvaro.

Ledighetsansökan

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev i de obligatoriska skolformerna beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. Vid beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen.

Dela:
Kategorier: