Fritidshem

Skolans fritidshem är lokalintegrerade och finns i varje arbetslag.

Verksamheten grundar sig på Skolverkets Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, och Årstadalsskolans mål.

Fritidshemmet omfattar skolfri tid och har till uppgift att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan samt att erbjuda en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Läs mer i vår arbetsplan till höger.

 

Säg upp fritidshem?

Vänligen läs vidare på Stockholm.se

Dela:
Kategorier: