Fritidsklubb

Fritidsklubben är en verksamhet för elever som går i 4:an, 5:an och 6:an. Verksamheten är öppen efter skoltid samt under lov och studiedagar.

Verksamheten kompletterar skolan och har ett varierat utbud av aktiviteter anpassat efter behov och förutsättningar. Elevernas önskan, erfarenheter och intressen tas tillvara på bästa sätt. Fritidsklubbens verksamhet bedrivs högst upp i A-huset.

 

Säg upp fritidsklubben?

Vänligen läs vidare på Stockholm.se

Dela: