Sirius

Arbetslaget Sirius är ansvarig för det administrativa arbetet på skolan. Personalen som är med i detta arbetslag jobbar både på Gröndalsskolan och Årstadalsskolan.

Expeditionen, vaktmästeriet och skolköket ingår i arbetslaget Sirius.

Perter Adriansson är arbetslagsledare telefon: 08 508 222 63

 

Expeditionens telefon: 08 508 222 10

Fax: 08 508 222 11

Vaktmästeriets telefon: 08 508 082 36 eller 076 12 222 10

Kökets telefon: 08 508 222 12

Antal: 7