Bibliotek

Biblioteket

Under höstterminen 2017 bygger vi upp ett nytt bibliotek på Årstadalsskolan. Vi får plats för fler böcker, möjlighet att ta emot fler elever samtidigt och får en gemensam lugn samlingspunkt på skolan där eleverna har möjlighet till läsning och samtal kring litteratur.

Biblioteket är bemannat under måndagar då du har möjlighet att gå tillsammans med klassen och få information om lån, lästips mm. 
Skolans utbud av böcker kan du se här.                                                                           
På Stockholms stads hemsida för Medieteket går att läsa mer om skolbiblioteken.

Lånetiden för böckerna är 4 veckor. Efter det finns det möjlighet till omlån tillsammans med personal på bibliotekets dator.

Under terminen har vi haft besök i biblioteket av skolans yngre elever där de får lära sig om hur biblioteket fungerar samt högläsning i böcker från olika kategorier som bilderböcker, kapitelböcker och faktaböcker.
Eleverna på skolan är delaktiga i bokinköpen och duktiga på att önska sina favoritböcker. 

Lokal: A-huset, Våning 2 intill Navet.

Dela: