Citron

 

Verksamheten är helintegrerad skola och fritids.                                                

Du som förälder är alltid välkommen att delta i verksamheten.

Är ditt barn sjukt så ring och sjukanmäl före kl.8.00, telefonnummer: 508 42 871. Vi lyssnar av telefonsvararen på morgonen.

Telefon B-huset plan 400: 08 508 42 870 (F-klass, 1a, 1b och 2a)
Telefon A-huset plan 200: 08-508 428 99 (Fritis 3:or)
Telefon A-huset plan 300: 08-508 436 08 (3a)
 

Personal arbetslag Citron 18/19

Marie Johansson, bitr. rektor

Cecilia Jagetoft, förskollärare
Kerstin Wass, lärare (3a)
Felicia Estemar Welin lärare föräldraledig
Ann-Britt Lindström, fritids (1b)
Dejan Prodanovic, fritidsledare (Fsk)
Dorothy Williams, lärare (1a)
Martin Hallgren fritids
Nano Palacios fritids (1a)
Sarina Berqvist lärare  (2b)
Liselott Bergström Förskolelärare (Fsk)
Alexander Bodini Fritidsledare

Övriga lärare

Irina Nuno, lärare musik
Amanda Eade lärare idrott
Mats Johansson lärare (TM)
Linda Mårtensson lärare (TX)

 

Dela:
Kategorier: