Till innehåll på sidan

Frånvaro / Sjukanmälan

All frånvaro skall anmälas före kl. 08.00 till 08 508 42 871 förutom under loven då anmälan görs direkt till arbetslaget.

För ditt barns säkerhet använder Årstadalsskolan dessa rutiner vid anmälan av elevs frånvaro utifrån Skollagen.

Vårdnadshavares ansvar:

• All frånvaro skall du som vårdnadshavare anmäla senast klockan 08.00 den dag ditt barn är sjukt eller av annan anledning inte kommer till skolan.
• Om du vet hur många dagar ditt barn kommer att vara hemma från skolan, lämna gärna besked om detta redan vid första anmälningstillfället annars ska du sjukanmäla varje dag

Frånvaro kan anmälas på två sätt:

  1. Telefonsvarare: 08 – 508 42 871
  2. Via appen Anmäl frånvaro.

Ledighetsansökan

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev i de obligatoriska skolformerna beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. Vid beviljad ledighet ansvarar du som vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen.

Dela:
Kategorier: