Kontakt

Årstadalsskolan, Sjöviksbacken 19, 117 43 Stockholm

Expeditionen: 076-1222210

e-post: info.arstadalsskolan.aan@stockholm.se

Rektor Heidi Hård af Segerstad 076-124 75 54

Biträdande rektor Marie Johansson: 08-508 222 74, 076 122 22 74 Citron och Vinbär

Biträdande rektor Åsa Nilsson: 08-508 403 09, 076 124 03 09 avdelning Mango och Krusbär 

Skolsekreterare Anna Tedhammar 08-508 222 10

IT-Samordnare Björn Lindström 076 120 82 36

Skolsköterska Thèrese Schempp: 08-508 222 89

Specialpedagog  Marianne ”Maja” Lundström Azigbe: 076-122 22 88

Vaktmästeriet: 08-508 082 36

Telefonnummer till skolan

A-huset plan 200:                       08-508 436 08 ( Mango 4A, 4B, Fritidsklubben, Ateljén)
A-huset plan 300:                      08-508 428 99   (Mango 3a, 3b, 5c Fritids)
Vinbär B-huset plan 300:          08-508 428 73 (F-klass a och b, 1b, och 2c)
Citron B-huset plan 400:           08-508 428 70 (F-klass, 1a, 2a och 2b)
Paviljongen plan 1:                    08-508 471 23 (Krusbär åk 6)
Paviljongen plan 2:                    08-508 471 24 (Krusbär åk 6)

Köket: 08 508 42896

 

Dela: