Till innehåll på sidan

Om skolan

Om Skolan

Årstadalsskolan är en F-6 skola som läsår 2020-2021  inrymmer 330 elever. 13 klasser. Skolan, fritidshemmet och fritidsklubben är en lokalintegrerad verksamhet där barnen vistas under hela dagen. Lokalerna är anpassade utifrån våra hörnstenar: portfoliometodik, lärstilar, lösningsinriktad pedagogik och arbete kring tema och verkstäder.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Om Skolan