Om skolan

Årstadalsskolan är en F-6 skola som läsår 2018-2019  inrymmer 380 elever. Skolan, fritidshemmet och fritidsklubben är en lokalintegrerad verksamhet där barnen vistas under hela dagen. Lokalerna är anpassade utifrån våra hörnstenar: portfoliometodik, lärstilar, lösningsinriktad pedagogik och arbete kring tema och verkstäder.

Dela:
Kategorier: