Biblioteket

Skolans bibliotek har en samling av skönlittertur och faktaböcker. Biblioteket är öppet under både skoltid och fritidstid. Eleverna har möjlighet att låna böcker och söka information via nätet till skolarbeten.

Mer information publiceras snarast.

e-post: info.arstadalsskolan.aan@stockholm.se