Skolledning

 

Skolledningen består av rektor Heidi Hård Af Segerstad och biträdande rektorer enligt nedan: