Pedagogik

Antal: 3

 • Värdegrund

  Årstadalsskolans vision och värdegrund

  Vi skapar en skola i världsklass där vi med glädje växer och lär tillsammans.

  Elever och föräldrar trivs och känner trygghet.

  Kategorier:
 • Pedagogik

  Här finner du styrdokument och arbetsplaner som hör till verksamheten i skolan.

  Nedan till höger hittar du:

  • Verksamhetsberättelse
  • Arbetsplan
  • Kvalitetsredovisning
  • Skolans fyra hörnstenar
 • Om skolan

  Årstadalsskolan är en F-6 skola som läsår 2019-2020  inrymmer 380 elever. Skolan, fritidshemmet och fritidsklubben är en lokalintegrerad verksamhet där barnen vistas under hela dagen.

  Kategorier: