Terminer och Lov

Studiedagar
Utöver lovdagarna lägger skolorna ut fem studiedagar för planering och fortbildning av lärare.

Information om när förskoleklassen tar över ansvaret för eleven från förskolan

När skolan har pedagogiskt forum är det viktigt att ni hämtar era barn senast kl. 15.45

Höstterminen 2018

Läsåret börjar den 20 augusti för alla elever
Pedagogiskt forum 2 oktober skolan stänger kl.  15.45
Lov: 1-2 november
Pedagogiskt forum 29 november skolan stänger kl.  15.45
Pedagogiskt forum 11 december skolan stänger kl.  15.45
Terminens sista dag: 21 december

Vårterminen 2019

Vårterminenens första dag: 9 januari
Sportlov (vecka 9): 25-28 februari och 1 mars
Påsklov (vecka 16): 15-18 april
Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag: 31 maj
Läsåret slutar: 11 juni

Höstterminen 2019

Läsårets börjar den 19 augusti
Lov: 31 oktober och 1 november
Terminens sista dag: 20 december

Vårterminen 2020

Vårterminens första dag: 8 januari
Sportlov (vecka 9) 24-28 februari
Påsklov (vecka 15) 6-9 april
Lov vid Kristi himmelsfärdsdag: 22 maj
Läsåret slutar: 9 juni

 

Dela:
Kategorier: