Till innehåll på sidan

Värdegrund

Årstadalsskolans vision och värdegrund

Vi skapar en skola i världsklass där vi med glädje växer och lär tillsammans.

Elever och föräldrar trivs och känner trygghet.

Eleverna får en allsidig utveckling så att de kan utnyttja hela sin potential och stärkas både individuellt och i grupp.

Vi visar förståelse för alla människors lika värde och har hög tolerans för olikheter.

Vi bemöter varje elev utifrån sin unika egenart och inte utifrån kön.

Vi stärker den empatiska förmågan genom att synliggöra och förtydliga vardagliga mellanmänskliga situationer.

Vi lär eleverna att visa respekt, ta ansvar och visa hänsyn till varandra och sin omgivning. 

 

--------------------------------------------------

 

Likabehandlingsrådet

Vi inbjuder föräldrar att vara delaktiga i skolans arbete med likabehandlingsplanen.

Läs protokollen från läsårets möten.

Läs gärna dokumentet till höger med frågeställningen. 

Likabehandlingsplan 2018

 

 

Dela:
Kategorier: