Till innehåll på sidan

Start

Årstadalsskolans hörnstenar är synligt lärande, "Spring i benen", trygghet för lärande och utveckling av fritidshemmet.

Är du intresserad av att söka till Årstadalsskolan för ditt barn?

Läsåret 2020 -21 har Årstadalsskolan 330 elever i 13 klasser. Skolan och fritidshemmet är en lokalintegrerad verksamhet där barnen vistas under hela dagen.

Kort presentation av Årstadalsskolans förskoleklass och fritidshem (PDF, 7MB)

Årstadalsskolans arbetslag

  • Arbetslag Vinbär F-2 och 3C som är i B-huset plan 300
  • Arbetslag Citron  F-2  som är i B- huset plan 400
  • Arbetslag Mango ( 5A, Fritidsklubb) som är i A-huset  Plan 200
  • Arbetslag Mango ( 3A, 3B, 4A, 4B , 6A Fritids år 3) som är i A-huset  Plan 300
  • Arbetslag Mango (Musik) i paviljongen plan 1 

Årstadalsskolan

Föräldraråd

Föräldrarådet är ett forum för samarbete mellan skolan och hemmen. 

 

 

 

Dagens mat

I kalendern hittar du dagens mat och vad vi ska äta imorgon.

Ingress: 
Årstadalsskolans hörnstenar är synligt lärande, "Spring i benen", trygghet för lärande och utveckling av fritidshemmet.