Start

Årstadalsskolan är en F-6 skola som läsår 2019 -20 inrymmer 380 elever, 16 klasser fördelade på fyra arbetslag. Skolan och fritidshemmet är en lokalintegrerad verksamhet där barnen vistas under hela dagen.

Välkommen till Årstadalsskolan, årskurs F-6

Sjöviksbacken 19, 117 43 Stockholm

Telefon 08-508 222 10

På skolan finns fyra arbetslag.

  • Arbetslag Vinbär F-2 och 3C som är i B-huset plan 300
  • Arbetslag Citron  F-2  som är i B- huset plan 400
  • Arbetslag Mango (musiken, Fritidsklubb) som är i A-huset  Plan 200
  • Arbetslag Mango ( 3A, 3B, 4A, 4B ,Fritids år 3) som är i A-huset  Plan 300
  • Arbetslag Krusbär 6 som är i paviljongen plan 1 och 2, 5A A-huset plan 200

Skolplattformen

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholms stads skolor och förskolor. I skolplattformen planerar och delar pedagoger, elever och vårdnadshavare och får överblick över det som händer i skolan. Skolplattformen kommer att utvecklas kontinuerligt och mer funktionalitet tillkommer efterhand.

Mer information om Skolplattformen

SÖKA SKOLA till hösten 2020

Vårt informationsmöte för förskoleklass är den 23/1-20 kl. 18.00-19.30.

Information om Söka skola 

Mer information om att Söka skola 2020

brev-behovsvaljare-ansok-om-skola-infor-nasta-lasar-soka-skola-2020_002.docx

Nyheter

Årstadalsskolan

Föräldraråd

Föräldrarådet är ett forum för samarbete mellan skolan och hemmen. 

 

 

 

Dagens mat

I kalendern hittar du dagens mat och vad vi ska äta imorgon.

Ingress: 
Årstadalsskolan är en F-6 skola som läsår 2019 -20 inrymmer 380 elever, 16 klasser fördelade på fyra arbetslag. Skolan och fritidshemmet är en lokalintegrerad verksamhet där barnen vistas under hela dagen.